Nyugvó nap fényét
őrzi az ablak,
kisleány olvas
háttal a napnak.

Leckét betűzget,
szókat tagolgat:
a betűk szókká
összefonódnak.

Szavakból mese
szövődik lassan,
kisleány olvas
aranyablakban.