Medjugorje - balkania trompo de la jarcento

Ĉu en Medjugorju vere aperadis virgulino Maria, ĉu ne, ne plu gravas . De la antaŭa semajno oni konsideras Medjugorje kiel balkania trompo de la jarcento. Tiel decidis la papo Benedikto XVI.

La 26an de julio 2009 la papo Benedikto XVI subskribis dokumenton per kiu oni prenas ĉiujn titolojn, kiujn estis ricevinta Tomislav Vlašić. Tion en Vatikano oni faris sen granda publika pompo, ĉar oni konscias pri la graveco de Medjugorje por evoluo de la nacia identiteco de kroatoj. Ironio estas ke Medjugorje ja estas en Bosnio.

Tomislav Vlašić estas parokestro en Medjugorje, kiu dum la lastaj 28 jaroj evoluis je la vera mondfama pilgrima centro. Industrio kaj vendejoj de suveniroj ebligis al Medjugorje la postenigon por preskaŭ mil homoj. Komercistoj, ankaŭ posedantoj hoteloj kaj restoracioj bone riĉiĝis, kompreneble ĉar estis tie en la lastaj tridek jaroj la plej grava pilgrima centro en Balkanio.

La oficiala Vatikano estis komence sufiĉe skeptika koncerne la aperadon de la virgulino Maria. Pruvoj pri tio ne ekzistas, estis nur atestadoj. La decidon de Benedikto helpis la fakto ke en la lastaj 20 jaroj ne okazis novaj aperoj . Sed, kiel ili povus okazi, se al la sudo de Bosnio, tuj apud limo de Kroatio, venis longaj vicoj de miloj kaj miloj de kreduloj. En Medjugorje na plu estis spaco por mirakloj.

Multaj homoj por ĉiam memoros la scenon kiam Franjo Tudjman, prezidento de Kroatio, ĉe disfalo de Jugoslavio, foriris al Medjugorje kaj preĝis por memstara kaj suverena Kroatio. Medjugorje fariĝis ne nur la pilgrima centro de kreduloj, sed pli grave la simbolo de kroataj naciistoj, kiuj samtempe estas la kreduloj.

Ĝuste pro tio estis Vatikano tre atentema ĉe tiu decido kaj la klarigo (pri kialo de nekredo al mirakloj) estis tre mallonga. Degrado de unu el siaj ekleziaj gravuloj, estas la plej granda puno kiun povas ricevi iu ekleziulo, kaj kontarax la puno de Vlašić ne eblas plendi. Li falis al la fundo de eklezia hierarkio kie li estis antaŭ 28 jaroj, kiam aperis unuaj atestadoj pri prezentiĝo de Maria. Eĉ Vatikano aludas ke temis pri elpensitaj rakontoj.

Nun al kroatoj restas nur plua batalo por rekono de Medjugorje kiel sankta loko. La plej granda helpo estos iu nova vizito de la virgulino Maria. Certe ni povas atendi ĝin baldaŭ.Tiu artikolo estis publikigita la 3an de aŭgusto 2009 en la maribora ĵurnalo VEČER

http://www.vecer.si

http://www.vecer.com/claneksve2009080305456622Medžugorje - balkanska natega stoletja

Ali se je v Medžugorju res prikazovala devica Marija, ali ne, ni več pomembno. Od prejšnjega tedna velja Medžugorje za največjo balkansko natego stoletja. Tako je odločil papež Benedikt XVI.26. julija 2009 je papež Benedikt XVI. podpisal dokument s katerim odvzema vse titule, ki jih je pridobil Tomislav Vlašić. To so v Vatikanu naredili brez velikega medijskega pompa, saj se zavedajo pomembnosti Medžugorja za razvoj nacionalne identitete Hrvatov. Ironija pa je, da je Medžugorje v resnici Bosansko.

Tomislav Vlašić

je bil vodja župnije v Medžugorju, ki se je v zadnjih 28 letih razvilo v pravo romarsko središče svetovnega formata. V Medžugorju je industrija prodaje spominkov in ostalega kiča zaposlovala skoraj tisoč ljudi, trgovci so si meli roke, hotelirji in gostinci tudi, navsezadnje pa je bilo to zadnja tri desetletja najpomembnejše romarsko središče na Balkanu.

Uradni Vatikan je bil od vsega začetka precej skeptičen glede prikazovanj device Marije. Pravih dokazov ni bilo, so bila le pričevanja, odločitev Benedikta pa je podkrepilo dejstvo, da zadnjih 20 let ni bilo novih videnj. No, kako pa bi bila, ko pa so se na jug Bosne, tik ob mejo s Hrvaško valile kolone tisočih vernikov. V Medžugorju enostavno ni bilo več prostora za čudeže.

Večini bo za vedno ostal v spominu prizor, ko je Franjo Tudžman, predsednik Hrvaške ob razpadu Jugolavije, odšel v Medžugorje in zmolil nekaj molitev za samostojno in suvereno Hrvaško. Medžugorje je bolj kot simbol vernikov postalo romarsko središče hrvaških nacionalistov, ki so še verniki za nameček.

Prav zato je bil Vatikan ob sprejetju nedavnega sklepa zelo previden in obrazložitev, zakaj ne verjamejo v čudeže v Medžugorje, precej skopa. Degradacija enega od svojih cerkvenih dostojanstvenikov, je najhujša kazen, ki lahko doleti koga v cerkvenih krogih, prizadeti Vlašić pa se na odločitev ne more pritožiti. Padel je na začetek hierarhične lestvice, kjer je že bil pred 28 leti, ko so se pojavila prvi pričevanja o prikazovanju Marije. Celo sam Vatikan namiguje, da je šlo za izmišljene zgodbice.

Zdaj Hrvatom ne ostane druga, kot da se še naprej borijo za priznanje Medžugorja, kot svetega kraja. Najbolj v pomoč bi jim bil kak nov obisk device Marije. Gotovo ga lahko pričakujemo v kratkem ...