En la regiono kie ni decidis travivi kelkajn monatojn (por eviti vintran malvarmon) ĉijare okazis nenio por soleni Zamenhofa tago. Do, ni decidis ŝanĝi la kutimon kaj sendepende de lokaj entuziastoj preparis esperantan ekspozicion en loka biblioteko, sub la nomo

"LERNU ESPERANTON - EKKONU LA MONDON!"

Punta Umbria, malgranda urbeto en la suda Hispanio kun intereso vizitis ekspozicion (kun 180 ekzempleroj de diversaj libroj, ĵurnaloj, revuoj, turismaj prospektoj kaj aliaj esperantaĵoj ni montris al vizitantoj).

Mi deziras danki al la homoj kiuj apogis nin kaj helpis realigi la ideon. Julio Herero el Malago (kun loka esperanto asocio), Kani el Don Benito kaj Alejandro Pareja el Madrido.

Loka urbestraro kaj biblioteko faris ĉion kio estis bezonata (presado kaj disvastigo de la afiŝoj, invitiloj kaj konvena loko por fari ekspozicion - ĉion senpage) kaj 15a de decembro je la 17.30h okazis solena malfermo kun ĉeesto de loka TV kaj ĵurnalistoj. Solena parolanto estis konsilantino por kulturo de loka urbestraro.

Kvankam unue ni havis interkonsenton por du-taga ekspozicio, ili hieraŭ vespere proponis ke ekspozicio daŭru ĝis venonta lundo vespere.

La fotoj videblas sur mia paĝo!