MEMORU KE CXI TIE NI ESTAS PROVIZORE.

Turisto ekonomie tre forta iris de lia urbo kaj lando al alia urbo kaj alia lando,
kun la celo viziti faman saĝulon.

La turisto surprizigxis kiam li vidas ke la saĝulo vivis
en cxambreto tre simpla kaj plena de libroj. Li ne pensis vidi lin kaj trovi lin tiel.

La solaj mebloj estis
lito, tablo kaj benko.

Kie estas ciaj mebloj?, demandis la turisto.
Kaj la saĝulo, rapide, ankaŭ demandis:
Kaj kie estas liaj...?

Miaj?, miris la turisto.
Sed mi estas cxi tie nur provizore!
Mi ankaŭ...finis la saĝulo.

'La vivo en la Tero estas nur provizora...
Tamen,
iuj vivas kvazaŭ ili restos cxi tie eterne.
Kaj tute ne estas malbona havi, kaj havi multon, estu multo, tre bona ke estu kaj ke estu multe, por oni mem kaj por dividi kun la aliuloj.
Sed iuj forgesas kunvivi kaj rilatigxi ĉiufoje pli bone kun sxlia paro, kun sxliaj filoj, kun sxlia familio kaj kun la amikoj.
Iuj forgesas havi bonan rilaton al si mem; kaj ili forgesas esti feliĉaj.

'La valoro de la aĵoj kaj la momentoj
ne estas en la tempo kiom ili daŭras,
sed en la intenseco kun kiu ni ilin vivas.

Tial ekzistas neforgeseblaj mirindaj momentoj, kiuj ne dependas de la mono kiun ci havas, de la komfortoj kiujn ci havas, sed jes de la konvivado kun
personoj ame nekompareblaj.

1. Dio ne al ci demandos kian aŭton ci uzis;
Sxli al ci demandos kiom da personoj ci helpis.

2. Dio ne al ci demandos kiom da metroj kvadrataj havas cia domo;
Sxli al ci demandos kiom da personoj ci akceptis en gxi.

3. Dio ne al ci demandos la kvaliton de la vestarajxo de cia ŝranko;
Sxli al ci demandos al kiom ci helpis vestigxi.

4. Dio ne al ci demandos kiom granda estis cia salajro;
Sxli al ci demandos cxu ci vendis cian konsciencon por akiri ĝin...

5. Dio ne al ci demandos kiu estis cia titolo;
Sxli al ci demandos cxu ci faris cian laboron bone kaj kun honesteco.

6. Dio ne al ci demandos kiom da personojn ci konis;
Sxli al ci demandos kiom da personoj konsideris al ci ilia amiko.

7. Dio ne al ci demandos en kiu kvartalo ci vivis;
Sxli al ci demandos kiel ci traktis ciajn apudulojn.

8. Por Dio ne gravos la koloro de cia haŭto; aŭ cia religio,
al Sxli interesos la pureco de cia animo... Pruvita per kunlaboro, helpo, apogo kaj servo al la aliuloj.

Rimarko de la tradukinto: Mi preferis subteni la forton de la singulara hispana dua pronomo, uzante la esperantan oficialan, kvankam bedauxrinde malmulte uzatan, pronomon “ci”, por nuanci ke oni parolas al la koncienco de nur unu persono, kiu povas esti iu ajn, sed ne dissolvebla en grupo por forlasi sxove respondecon. Tre malproksime de la diplomata angla lingvo, kiu preferas subteni konfuzon inter personoj por eviti respondecon. Ankaux mi evitis uzi la viran pronomon por indiki Dion, por klarigi ke Dio estas samtempe vira kaj ina kaj eviti ankaux uzi la pezan formon, kiam oni ripetas gxin multfoje, “li aux sxi”.