DUA PENSO POR UNUIGXO


“La Granda Frataro Universala (G.F.U.)... estas organizajxo civila kaj kultura kiu havas la celon kunigi la Scxiencon, Arton kaj Religion por intelekta plibonigxo kaj spirituala reedukado, pere de la kunfandigxo de cxiuj sektoj, asocioj, societoj humanaj, filozofiaj, scxiencaj, artaj, esoteraj, religiaj kaj inicaj.”


“La celoj de cxi tiu Institucio resumigxas tiel: unuigi en tutajxo personojn de iu ajn kredaro, nacieco, sekso kaj kondicxo, tiujn kiuj luktas por la superrego de la spirito kaj tiujn kiuj konsentas por starigi en la mondo “la Pacon en la koro de cxiuj homoj”, por realigi Universalan Fratecon...”


PP 1 Pagxo 63


Dro S. R. de la Ferriere