INSTRUAJHO DE LA SUPERA FRATO

DOKTORO JOSÉ MANUEL ESTRADA VÁZQUEZ

LA FILOZOFIO KAJ LA NOVA HOMO DE AMERIKO”

Mi spektis dum la pasado de la procezo de cxi tiu XIII Internacia Kongreso, la debatojn kaj prelegojn kiujn gravaj filosofoj prezentis fronte al cxi tiu auxskultantaro.

Estas nediskutebla, ke cxiu parolado (kun maloftaj esceptoj) konstituis tion kion ni povus diri per framasona lingvo belegan tabulon de parolarto. La dialektiko, la retoriko kaj erudicio gramatika briligis siajn plej bonajn ornamajxojn.

Sekvante la pensadon el cxiu filozofo, kiu per forta lukto disputis la plej bonan lokon pri erudicio, kun la uzado de la logiko, de la etiko, resumante, de la arto pri bondirado, eltirante la varman aplauxdon el tiuj kiuj sincere venis cxi tien, por porti almenaux peceton el tiu pano de sagxeco kiun cxiu filozofo devas doni al tiu kiu auxskultas sxlin.

Sincere mi vin gratulas, sed ekzistas io kion kun tuta respekto mi al mi permesas esprimi:

Cxar la filozofo ekde la plej praa antikveco estis la reprezentanto de la elito de la pensado, estas justa ke sxli estu la elektata por porti al la popoloj per klara kaj simpla maniero la filozofiajn postulatojn, rikolton de siaj meditoj, por orienti ilin. Estas nature que la popoloj engxenerale ne scias pri retoriko kaj dialektiko, kaj ke ili deziras scii nenion pri gxi, sed ili scias estimi kiam sagxulo helpus ilin por cxerpi ilin el la koto de la malvirtoj, helpante tiel la registarojn kaj la spiritualajn gvidantojn, en la nobla tasko reeduki la Homaron.

La filozofio estas armilo kun du trancxrandoj; oni povas konduki tutan popolon al la plej terura hxaoso per la plenumado de simpla filozofia postulato; egale kiel ankaux oni povas savi la mondon per alia: “Amu reciproke cxiu la aliajn”.

Per cxi tiu diro mi volas esprimi, ke ne nur devas direkti sin la Internaciaj Kongresoj laux vojoj kiuj kondukas diskuti cxu Aristoteles eraris en siaj deduktoj aux cxu Kant estas pli bona aux malbona ol aliaj.

En la Grandaj Kongresoj oni devus diskuti postulatojn kies celo estas orienti la homamasojn, ekzemple: en la nunaj momentoj sxangxas la spirituala telura centro de la planedo ekde 30 gradoj norde gxis 30 gradoj sude*, tio estas, ke cxi tiu centro kiu dum miloj da jaroj restis en la MONTO KAYLA, en la Himalajo, nun estas anstatauxata far MACHU PICCHU en Peruo. Pro cxi tio mi jxus alvenis de tiu lando, kies registaro invitis min por kultura alproksimigado kaj kiun mi profitis per simpla ceremonio, por inauxguri la magnetan spiritualan centron de la planedo por la nuna Erao, kiu dauxros almenaux du mil jarojn. Per cxi tiu okazintajxo komencas por Ameriko fazo de scienca spirituala procezo, en kiu Venezuelo, Peruo, Bolivio kaj Meksikio okupos gravajn postenojn.

*Rimarko de la tradukanto: la Machu Picchu situas je 13º 7´ de la suda latitudo.

Nordameriko reprezentos la intelektan materiisman parton de nia Erao nomata Akvario. Nordameriko reprezentos sintezon de Filozofio, kiu cxerpos tion plej puran, noblan kaj esoteran el Oriento por harmoniigi gxin kun la plej progresaj malkovroj el Okcidento kaj tiel prezenti filozofan sintezon, INICADAN kiu naskos novan homon, novan koncepton de la Universo kaj de la Estajxo, jam anonciita far la sanktegaj libroj: “La Filon de la Homo”.

La civilizacioj Inka, Maja, kaj Azteka, tiel kiel la feniksa birdo renaskigxas el siaj cindroj, jam komencis renaskigxi en la nunaj momentoj, sed per evoluiga spiralo akorde al la cxiela intelekteco. Cxi tiu vekado kiu oni povis nomi esotera amerika, rilatas ne nur kun la egipta sagxeco, sed ankau kun tiu kontinento pri kiu Solon parolis al Platon nomata ATLANTIDO.

Sed la tempo kiun mi disponas por cxi tiu prelego estas strangolanta kaj pro tio mi silentos pri tia filozofio kiun cxi tiu nova Amerika homo disvolvos: sia koncepto pri Dio, pri la homo, pri la Estajxo kaj pri la Universo.

En la kosmobiologiaj studoj, cxi tiu jaro estas la Suna jaro kaj esta kurioza ke la Majoj, Inkoj kaj Aztekoj bazigis siajn konojn en la studado de la Suno kaj la Kosmo. Hodiaux por memori tiujn praajn tempojn, oni rekonstruas en “Teotihuakan” la gradiozajn monumentojn, spuroj el tiu glora antauxkolumba civilizacio. La Suno de la Inkoj estas mallargxe rilatata kun KETZALCOATL, matena stelo, plumkovrata serpento, kiu kiel ni cxiuj scias signifas la sagxecon, kaj kvazaux la KRISTO “estante homo inter la homoj” reprezentis la Dion de sia epoko.

Miaj geamikoj filozofoj, oni devas studi multe pri Kosmogonio kaj Kosmobiologio por povi koni la decidojn el la Estajxo kaj trascendi tian skolastikan filozofion por eniri en la filozofion trascendan aux INICADAN.

La filozofo estas vokata por esti reprezentanto de Dio en la Tero kaj pro tio sxli devas Dion studi laux cxiuj sxliaj manifestoj.

Por fini mi ektraktos la temon “La problemo de la homo”.

Estas nediskutebla ke la homo reprezentas problemon por studi sin mem: cxiu gxin difinas akorde al sia preceptada angulo. Iu diris: La homo estas la plej sublima esprimo de Dio; kaj gxi ne povas esti alimaniere cxar la homo reprezentas la parton kaj la Makrokosmo la Tutajxon. Ni jam scias ke la Tutajxo ne povas ekzisti sen la partoj. Mia tre persona koncepto, estas ke la homo estas ligata al la Tero, ke sxli estas unu kun gxi, tiel kiel la Tero estas unu kun la Kosmo; tiel se ni analizas profunde la problemon, ni atingas la konkludon ke cxiu homo sur la Tero reprezentas cxelon de la cerbo de gxi, incluzive ni povas diri ke la Tero spiras per niaj naztruoj, pensas per nia cerboj, mangxas per niaj busxoj, k.t.p.

Mi ankaux devas manifesti, kun tuta respekto al la opinioj cxi tie diritaj, pri ke la homo esta kreanto, ke mi opinias malakorde, cxar reale estas jam pruvita ke oni nenion kreas. Laux iu maniero aux alia cxio cxiam estis kaj estos.

Tio kion la homo faras ekde kiam sxli naskigxas estas malrapide kaj poiome eltrovi la mondon kiu sxlin cxirkauxas, inkluzive eltrovi sin mem.

Aliokaze ni parolos pri la deveno kaj la celo de la homo kaj la kialo de la ekzistado de la Kosmo. Pardonu min pro la malmulta retoriko kaj dialektiko. Tre dankon.

Guruo José Manuel Estrada Vázquez.

P A X . . . (P a c o n. . . )

Grupo de Tradukistoj de la Tekstoj de la Sanktega Tradicia Inica