CXU LA HOMO ATINGOS KONI SIN MEM? (Se ci volas ricevi cxi tiun tekston kun belegaj fotoj, sendu cian adreson al ni kaj ni sendos gxin).

LA SUPERA FRATO DRO. JOSÉ MANUEL ESTRADA
CXU LA HOMO ATINGOS KONI SIN MEM?

La komuna sagxo nin montras ke la homo neniam atingos koni sin mem en sia tutajxo, cxar tio implicas ke DIO, en iu maniero ne estas senfina kaj SXLI estas Senfina en sia sagxeco; la universala vivo estas revelacio konstanta de DIO fronte al si mem; pro tio sxli neniam atingos koni sin en sia tutajxo, kvankam vere oni povas videti tiun fenomenon.

La ununura limeco de DIO, se oni permesas la frazon al mi, estas ke sxlia sagxeco estas montrata laux etapoj. Cxiu vivo tra formo estas etapo de konado, kiam oni atingas la finon de tiu sperto, oni pasas de ento en alian: Kiam ni stato estas "hundo" gxis kiam ni lernas la lecionon kio la stato "hundo" devas doni al ni, t.e., la leciono de la stato "hundo" estas limigata. Kiam ni gxin jam perceptis tute, ni pasas al alia mondo, tio estas, ni naskigxas kun alia "vestajxo", kun alia tipo de fizika korpo, kiu donas al ni la sxanco por studi novan konon; tiel ni pasas tra cxiuj bestoj, gxis ke ni fine akiras la unuan iluminon nomatan RACIO.

Gxi estas kiel la kompilado de cxiuj bestaj spertoj. Cxi tiu kompilado estas kiel la preparado por eniri en novan studon pri si mem, t.e. oni eliras el la Unuagrada lernejo por eniri en la Duagradan lernejon. La unuaj pasoj en la Duagrada lernejo estas mallertaj, la homo estas pli besta ol racia, sxli estas nur besto kun iluminita instinkto kaj tio estas la superrego ke li havas super la aliaj bestoj. La spertoj poiome disvolvas sian rezonon kaj cxiufoje li eltrovas verojn pli interesajn, utilajn por si mem en cxiuj kampoj de la vivo.

LA HOMO ANTAU OL ATINGI ESTI HOMA PASIS TRA
LA DIVERSAJ REGNOJ DE LA NATURO

Malrapide sxli sxangxas ecx sian korpan figuron, aperas en sxli la civilizata homo, kiun ni nomas "inteligenta homo", la vera REGXO de la bestoj. Dum cxi tiu etapo de sxlia lernado la celo devas esti la akirado de intelektan sintezon, la racian intelektan erudicion. En cxi tiu stato, la homo estas pli skeptika ol kredema, sed sxli posedas grandan intelektan sperton; pro tio, tia homo estas tiu kiu regas la popolojn, kiu ekvilibras la intelektajn inklinojn, kiu okupas publikajn postenojn kie oni devas direkti homamasojn, subteni socian staton, k.t.p. La alta monda materiismo ripozas sur cxi tiaj homoj. Ili reprezentas la aristokration de la socia pensado de unu Erao. Iliaj konoj estas strikte universitataj, encikloplediaj.

La homo en cxi tiu tipo de realigado, finas fazon de studado ene de la Dia vekado kaj sxli preparas sin nature por eniri en alian fazon de esplorado, de studo, cxiam sen perdi vidon ke cxi tiuj etapoj ne estas aliaj aferoj ke la natura proceso kiun sekvas la homo en sia sia dezirego por koni sin mem kaj eniri kontakte konscie kun DIO. Nun, kun multegaj spertoj, sxli eniras en novan nivelon de studado, kelkfoje estante vera potenculo kun cxiuj helpoj por vivi sian vivon kun komfortajxoj, alifoje estante homo malebligata por atingi ricxajxojn kaj deziranta havi ilin, fine sxli trairas multajn reenkarnigxojn en kiuj vivas vivojn kiujn sxli ne deziris vivi, kiuj estas Karmo de multaj aliaj etapoj de kiam sxli estis en la "Duagrada lernejo Dia", estanta tute Sinjoro inter la homoj.

Nun la destino sxlin preparas novan medion cxar kunigxas la tuta karma materialo kaj gxi prezentas al sxli novan staton de abomenaj aferoj akorde al sia interno. Sxli jam ne estas la potenculo, kiu ricevis multegajn honorojn, kiu ordonis cxar sxli estis estro, kaj kvankam sxli ne memoras tiamaj farojn, sxli antauxsentas ke sxli mem ne apartenis al tiu alta klaso kie sxli nuntempe naskigxis, sxlia nuna pozicio estas konstanta provo por su intimajxo.

En cxi tiu maniero sxli nur trovas iun konsolon inter tiuj kiuj suferas, sxliaj kunuloj pri destino. Sxli sentas iom da enuo pro la sciencaj aux intelektaj konitajxoj kiuj en aliaj enkarnigxoj estis sxliaj preferajxoj, hodiaux kvankam sxli ne rememoras pri tiuj vivoj, li antauxsentas ke sxli antauxe vivis ilin, sed kun tiu malsxato karaktera de tiu kiu jam kursis studon kaj kiu jam ne bezonas gxin ripeti.

En cxi tiu maniero sxli nur trovas iun konsolon inter tiuj kiuj suferas, sxliaj kunuloj pri destino. Sxli sentas iom da enuo pro la sciencaj aux intelektaj konitajxoj kiuj en aliaj enkarnigxoj estis sxliaj preferajxoj, hodiaux kvankam sxli ne rememoras pri tiuj vivoj, li antauxsentas ke sxli antauxe vivis ilin, sed kun tiu malsxato karaktera de tiu kiu jam kursis studon kaj kiu jam ne bezonas gxin ripeti.

Tiel, en perfekta interna dilemo, sxli komencas ekvidi tipon de studo pli intima, sxli jam ne interesigxas lukti kontraux la destino kiu malpermesas al li la abundan vivon, nun sxli interesigxas pli mediti pri sia vera deveno. Tiamaniere sxli klopodas sercxi tiujn kiujn egale al sxli trairas la saman periodon de la kosma ekzistado. Kelkfoje sxli klopodegas fondi novan Ordenon esoteran, alifoje sxli nur tauxgas por obei ordonojn, eble en monahxejon sxli tion faras kontraux sia volo, fine alvenas la momento kiam farigxas la INTUO en sia cerbo kaj sxli komencas drasxi la VOJON INICADAN, sxli komencas kompreni verojn kiujn sxli antaux ne povis kompreni.

Sxli sen rimarki gxin pasis de la "Duagrada lernejo" al la Dia "Preparanta lernejo". En cxi tiu preparanta lernejo sxli estas submetata al gravaj praktikoj kiel la studanto en la Sanejo. Kelkaj el ili tre dangxeraj; fine sxli pasas cxiujn kursojn programatajn, kursas cxiujn siajn jarojn (6) kiuj estas ses gradoj INICAJ, ricevas la titolon "SUFICXA" en la materio kaj sian stipendion por eniri en la Sunan UNIVERSITATON. Dum la Antikva Epoko oni diris al la KANDIDATO en tiu momento: "Nun vi estas la plej grava inter la homoj kaj la plej malgrava en la Regno de la Cxieloj". Hodiaux oni diras la samon cxar la Sanktega tradicio ne sxangxas. Klare, la slipo por eniri al la "Suna Universitato" estas la 7ª Grado. Tie oni komencas alian fazon pri interna esplorado: Logike oni antauxkomprenas, ke tiu ilumina stato pri kiu oni parolas en cxi tiu klaso, estas la stato nomata FILO DE LA HOMO, kiun la Tre Sublima Majstreo nomas Naskigxo en la Astralo. Sinteze, la homo ne povos koni sin mem en sia tutajxo, sxli cxiam iras de esplorado al esplorado, tia estas la Legxo de la Makrokosmo kun la Mikrokosmo.

Grupo de Tradukistoj de la Tekstoj de la Sanktega Tradicio Inica