Zamenhof kreis Esperanton, krom por la ordinaraj bezonoj, precipe por plenumi la rolon de unuigilo de la homaro. Pro tio li aldonis al Esperanto ties internan ideon. Sen tiu morala sinteno Zamenhof ne estus kreinta Esperanton. La morala forto, la humana sento instigis lin, malricxa okulkuracisto, al nekomparebla lingvokreado, al la sintezo de lingvo tutmonda

Esperantismo. Prelegoj kaj Eseoj far Giordano Moya Escayola.