SURVOJE AL UNIVERSALA CIVILIZACIO (GIORDANO MOYA)LA VERKO ELTIRAS EL LA NATUROJ DE LA NATURO, DE LA VIVO KAJ DE LA HOMO, LA TRAJTOJN DE LA SENKONSCIA SOCIA EVOLUO, KARAKTERIZATA DE KONKURADO KAJ MILITOJ. GXI ANALIZAS LA KOMPLEKSECON DE LA HISTORIA DISVOLVIGXO IMPULSATA DE INTERPLEKTO DE FAKTOROJ, MILITAJ, MATERIAJ KAJ SPIRITAJ. GXI RELIEFIGAS LA NUNTEMPAN CIVILIZACIAN KRIZON PRO LA MANKO DE AKORDO INTER LA FAKTA MONDUNUIGXO KAJ LA ANKORAUX NEREALIGITA HOMARUNUIGXO. GXI AVERTAS PRI LA RISKO DE HOMARPEREO PRO ATOMMILITO, KIU ALLIGAS CXIUJN HOMOJN AL KOMUNA DESTINO. GXI ENFAZAS LA ROLON DE LA ESPERANTISMO KAJ TIES INTERNA IDEO, HOMARANISMO, POR ATINGI PROSPERAN KAJ PACAN SOCION, SURVOJE AL UNIVERSALA CIVILIZACIO.