karaj s-anoj: Mi estas delegito de UEA pri ĉina kulturo kaj nun laboras en oficejo por internacia kunlaboro kaj interŝanĝo de Zaozhuang-a Universitato,en kiu baldaŭ funcios Esperanto-instruado.Laŭ la peto de nia universitato ni povas kunlabori kun universitatoj en tuta mondo por ĉiuj temoj kaj en ĉiuj kampoj pere de nia lingvo. Zaozhuang-a Universitato havas 14 fakullatojn kun pli ol 60 fakojn,kie studas pli ol dekmil gestudentoj el Ĉinio,Koreio,Japanio kaj Usono.laŭ mia sperto esprantisitoj povos studi ĉinajn lingvojn en la lernejo kaj kelkaj geinstruistoj de Esperanto povos instrui vin en Esperanto,ankaŭ la arta fako kun ĉina pentrado kaj kaligrafio ,sporta fako kun ĉina Kongfuo(Ŭsuo) kaj ĉina literaturo estas fama en Ĉinio. Mi esperas ,ke esperantistoj povos esti niaj perantoj en via lando,ĉiuj temoj kaj lingvoj estas bonvenigaj por nia kunlaboro.kompreneble viaj proponoj estas bonvenaj kaj akcepteblaj. Mia celo estas montri al la Universitato,ke nia lingvo estas utila.Mi klopodas ok jarojn por enirigi nian lingvon en la universtaton.finfine ili akceptas mian proponon,ke mi profesie laboras per Esperanto por internacia kunlaboro de Zaozhuang-a Universitato. Mi petas vin karaj samideanoj transdoni mian mesaĝon al viaj amikoj kaj esperantistoj. via sincere Sun Minĝiao(Semio)