Aliĝilo de 4-a Zaozhuang-a Internacia Festivalo de Esperanto

Aliĝilo 4-a Zaozhuang-anternacia Festiva
10-12 sept.2010
Zaozhuang.Ĉinio.
Konstanta adreso:Zaozhuang-a Esperanto-Asocio
Wenhua Xi Lu 23 Hao (1-F de TuShu Guan )
Zaozhuang.Shandong.Ĉinio.CN-277100
Tel:86-632-3317532 13396376717(semio)
Retadreso: semio@163.com;verdalumo@126.com
________________________________________________________________________
Ĉiu aliĝilo uzu apartan aliĝilon.fotokopion aŭ samformatan paperon-bonvulu tajpi aŭ klare skribi perslitere,Laŭbezone metu krucon en la koncernajn kvadratetojn.
FAMILIA NOMO(por alfabeta ordigo)--------------- --------VIRO/VIRINO(forstreku unu)
PERSONA(J)NOMO(J)--------------------profesio----------ESPERANTA NOMO-----------
ADRESO(nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo)-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANDO-------------------------TEL.(kunprefikso)--------------------------Skajpo---------------
NASKIGXTAGO----------------------RETADRESO:----------------------------------------------
Mi sendos la aliĝilon kaj samtempe pagos al Zaozhuang-a Esperanto-Asocio.
Mi sendos la aliĝilon per reto al semio@163.com ;semio@tom.com kaj pagos ĉe festivala giĉeto.
Mi ne volas,ke mia adreso aperu en festivala libro.
Mi sendos la aliĝilon al s-ro EGAWA Harukuni(esp-egawa@jtw.zaq.ne.jp) kaj pagos kotizon pere de li.
Mi legis kaj bone komprenis la kondiĉon de la festivalo.
DATO:-----------------------SUBSKRIBO-----------------------------------------------------------
Mi volas prezenti mian programeron en la festivalo.
La nomo de la programero----------------------------------------------------------------------------
Tempo de la programero--------------------------------------- persone/grupe(forstreku unu)
Mia peto por la programo estas:---------------------------------------------------------------------
La kotizo(loĝado.manĝado .trafiko kaj turismo en la urbo) estas:
50$ por studentoj
100$ por aliaj landoj
200$ por landoj en exuropo,Aŭtralio Koreio kaj Japanio
Vi devas pagi ĉe la festivalo aŭ pere de peranto(por japanoj)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mi volas partopreni grupe en turismo antaŭ la festivalo.
Qi Qingdao-Konfucejo-Zaozhuang(tri tagoj)220$
Za Zaozhuang-Taian-Jinan(du tagoj)200$
Za Zaoozhaung-Konfucejo-(unu tago)80$