La nova eldono de "Enciklopedio de Esoterismo" estas nun disponebla; temas pri ampleksa enciklopedieto pri chi tiu interesa kulturhistoria temo, kiun mi unue verkis en 2002; ghi reaperas hodiau kiel bele bindita, luksa 300 pagha eldonajho, en la itala, franca kaj hispana lingvoj (Roberto Tresoldi, Enciclopedia dell'esoterismo, De Vecchi, Milano 2008; sama eldonjaro ankau por la aliaj eldonoj).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lastminuta informo: la libro "L'italiano nel cassetto" estas nun achetebla che italaj librovendejoj (kaj mendebla ankau eleksterlande). Jen la necesaj informoj: "Roberto Tresoldi, L'italiano nel cassetto, De Vecchi, Milano 2008, ISBN 978 88 412 3509 6".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aldone: libro pri historio de kulturo eldonita ankaŭ en la hispana lingvo. Oni sendis al mi kelkajn ekzemplerojn de la hispana traduko de mia verko pri historio de kabalo (La Qabbalah, originale verkita en la itala lingvo kaj eldonita en Milano antaŭ kvar jaroj). Se estas parolantoj de la hispana lingvo, kiuj interesiĝas pri la temo, jen la bibliografiaj indikoj: Roberto Tresoldi, La Cabala. Lectura, interpretacion, historia, tematica, personajes, Editorial De Vecchi, Barcelona 2007. ISBN: 978-84-315-3791-3. Facile akirebla ĉu en Hispanujo, ĉu en Sudameriko.

Oni konfirmis al mi, ke la libro "La itala lingvo en la tirkesto" estos distribuata ekde la deka de novembro. En ĝi mi ne havis la okazon paroli pri Esperanto, sed, aparte de la prezentado de normiga gramatiko de la itala lingvo, mi ofte pritraktis la problemojn de la lingvaj minoritatoj en mia lando. Mi baldau aldonos informojn kaj ISBN-numeron de tiu libro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elkoran saluton al ĉiuj geamikoj! Mi pardonpetas pro mia longa malĉeesto, sed mia verkista laboro en la lastaj monatoj estis praktike senĉesa (bonŝance!).

Nova libro "Bioenergeutica": ĵus aperis mia nova libro pri naturmedicino; ĝia titolo estas "Bioenergeutica" (malbonŝance ĝi estas nur en la itala lingvo). Temas pri analizo de tiel dirita alternativa medicino (aparte pri energiaj terapioj), surbaze de okcidenta kaj orienta vidpunktoj. Enestas priskriboj pri ĥemiaj, biologiaj kaj fizikaj eksperimentoj pri biologia energio, intervjuoj al fizikistoj, kuracistoj, psikologoj, biologoj, kaj pluraj kontribuaĵoj de sciencistoj. Eble unu el la malmultaj verkoj en kiuj oni klopodas klarigi serioze kaj sciencnivele kiel Ĉina Tradicia Medicino kaj energiaj terapioj (ĉefe manterapio) funkcias...

Baldaŭa apero de "La itala lingvo en la tirkesto".

Verŝajne jam fine de oktobro estos disponebla mia plej lasta verko, la itala gramatiko "La itala lingvo en la tirkesto" (itallingve). La kvincentpaĝa libro ne nur priskribas la gramatikon de la itala lingvo, kun amaso da utilaj ekzemploj kaj tekstoj, sed ankaŭ donas praktikajn konsilojn pri la utiligado de mia gepatra lingvo (la itala) en dubaj kazoj. La forta premo sub kiu troviĝas nia nacia lingvo, kaŭze de la daŭra forto de la lokaj dialektoj kaj de la lokaj lingvoj, unuflanke, kaj de la abunda invado de fremdlingvaj vortoj, aliflanke, kreis konfuzon en multaj utiligantoj de la normigita oficiala lingvo, kiu, spite al ĉirkau 80 milionoj da parolantoj en la mondo, riskas perdi sian identecon.