Ĝis nun aperis multaj historioj de E-o kaj de la Esperanto-movado, sed plejparte temas pri ne kompletaj verkoj: ili fakte priskribas kelkajn aspektojn de la historio de nia movado... Ĉu vi opinias, ke aldona verko, science verkita surbaze de atenta studado de dokumentoj ktp, povus esti interesa por la esperantistaro? Se jes, ĉu vi povus kontribui pere de utilaj bibliografiaj kaj pridokumentaj informoj? Mi elkore dankas al vi por viaj respondoj!