En mia albumo vi povas trarigardi kelkajn fotografajxojn el la kongreso de AEH. Sed kio signifas AEH? Pri kio temas? Asocio de Esperantistoj Handikapuloj, civitana societo.

La asocion fondis Josef Vaněček en la jaro 1992, li estis ankaux la unua prezidanto de la asocio. Post lia morto gvidis la organizon Jarmila Rýznarová, nun prezidantas Pavel Nechvíle.

La asocio kunigas homojn handikapitajn kaj sanajn, kiuj iamaniere helpas aux subtenas handikapulojn gxui "normalan" vivon. La asocio nombras 210 membrojn, el tio 50 eksterlandanojn el 18 landoj. Sidejo de la asocio estas en Pardubice (Cxehxa respubliko).

Laux la statuto la celo de la asocio estas: kulturado kaj disvastigado de la internacia lingvo Esperanto, precipe inter sane handikapitaj civitanoj kaj iliaj favorantoj kiel ilo por internacia komunikado konforme al deklaroj de la artikoloj de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj de la UNO. Por realigi tion la asocio plenumas la sekvantajn taskojn: -asocias la interesantojn pri la internacia lingvo Esperanto, precipe sane handikapitajn civitanojn kaj protektas kaj kontentigas ties interesojn,

-propagandas la lingvon Esperanto kaj informas vastan publikon pri gxi kaj pri ebloj pliperfektigi sin en gxi

-kunlaboras kun la aliaj organizoj kaj institucioj en Cxehxa respubliko kaj kun internaciaj demokrataj organizoj -eldonas por siaj anoj kaj ceteraj interesantoj informajn kaj kulture amuzajn gazetojn, literaturon, lernolibrojn kaj propagandajn legajxojn pri Esperanto kaj en Esperanto - dek du foje gazeton INFORMILO kaj kvarfoje kulturan suplementon ANTAUxEN,

-organizas kaj arangxas kursojn, seminariojn, ekskursojn, ekspoziciojn kaj aliajn lauxtemajn arangxojn por perfektigxi kaj praktike uzi la Esperanton - dufoje dum la jaro organizas lingvajn seminariojn.

Kompreneble mi povas aldoni por interesantoj pli da informoj.