ט באב בישראל הוא יום שמסמל את חורבן בית המקדש. ביום זה נהוג שלא לבצע פעולות ומטלות רגילות אלא לשבות בדיוק כמו ביום כיפור לזכר החורבן.

רבים מאיתנו צמים, מבטלים כל פעילות, נמנעים מלגעת במים ומאמצים תחושת אבלות.

בית המקדש הוא הבית של כל אחד ואחת מאיתנו. משכנו בלב האדם. ולכן, רצוי לזכור את החורבן בליבנו בראש ובראשונה ולדאוג שלא ייחרב ליבנו.