Mi metas la tekston de mia ŝatata kanto, elkantita de nia fama kantisto Emil Dimitrov, bedaŭrinde li forpasis antaŭ jaroj.
Pardonu min se estus eraroj en la angla teksto, sed mi ne povas kontroli tion, ĉar mi ne parolas anglan.


Моа страна, моя България

Колко нощи аз не спах
Колко друми извървях —
Да се върна.
Колко песни аз изпях,
Колко мъка изживях —
Да се върна.
В мойта хубава страна
Майка, татко и жена
Да прегърна.
Там под родното небе
Чака моето дете
Да се върна.
Моя страна, моя България,
Моя любов, моя България,
Моя тъга, моя България,
При теб ме връща вечно любовта.
Даже нейде по света
Неизвестен да умра
Ще се върна.
В мойта хубава страна
И тревата и пръстта
Да прегърна.
Нека стана стръкче цвят
Нека вятъра познат
Ме прегърне.
Нека родните поля
Да ме срещнат с песента
Щом се върна.
Моя страна, моя България,
Моя любов, моя България,
Моя тъга, моя България,
При теб ме връща вечно любовта.
Моя страна, моя България,
Моя прекрасна страна,
Ще се върна.My country, my Bulgaria

How many nights I didn`t sleped,
How many paths I walked
To get back.
How many songs I sang,
How many grief I lived
To get back.
In my beautiful country
mother, father and woman
to hug
There under the home sky
waits my child
To get back.
My country, my Bulgaria.
My love, my Bulgaria.
My sadness, my Bulgaria
To you the love eternal brings me back.
Even somewhere in the world
unknown to die
I`ll be back.
In my beautiful country
The grass and the soil
to hug.
Let me be a flower
Let the wind known
hugs me.
Let the home fields
welcome me with the song
When I get back...