Denaske, ho ve, mi ne estas fidela.

Sen vi, mia vivo estus nur ficela.

Sed ĉar via amo - tute ne perforte

formas min, sed male: ĝentile, senvorte;

mi certas, mi estos fidela ĝismorte.