Protesto

Neide Barros Rêgo

Dum malvarmo kaj malsato
falĉos homojn sur la stratoj
(por tro multaj mankas hejmo),
mi rifuzos festi.

Dum militoj blinde murdos
kun avido, fanatike
(frato ja mortigas fraton),
mi rifuzos festi.

Dum ekzistos senlaboro,
kaj eĉ analfabeteco
kreskos daŭre kaj minace,
mi rifuzos festi.

Dum prosperos antaŭjuĝoj
pri koloro, kred' aŭ raso
(pro vanteco kaj malamo),
mi rifuzos festi.

Dum prosperos egoismo,
homojn gvidos monavido
al perforto kaj al krimo,
mi rifuzos festi.

Dum infan' kaj maljunulo
restos daŭre senprotekto
(sole, time kaj angore),
mi rifuzos festi.

Sed esperon mi ne perdis
(ĉu frenez' aŭ utopio?)
certe baldaŭ ŝanĝo venos,
kaj mi festos ĝojoplene!