kiu povas mi traduki du vortoj en francia lingvo : "ĉiukaze" kaj "iuspeca" ?

Dankon