Antaŭ nelonge mi meditadis.

Kial ekzistas tiom da lingvoj sur nia terglobo? Ĉu ankaŭ sur aliaj planedoj ekzistas multaj lingvoj, aŭ tiu ĉi fenomeno karakterizas nur la teran vivon. Se antaŭ la homaro malfermiĝos la kosma pordego, ĉu ni devos lerni la lingvojn de la planedoj?

Kiom da lingva ĥaoso estos, se ni deziros komuniki kun la „fremduloj” Eble la eksterteraj civilizoj jam eltrovis ion por solvi tiun ĉi ĝenan situacion.Verŝajne ili komunikas per cerbondoj kaj la pensoj libere flugas de kapo al kapo.El ilia mondo malaperis la lingvoj. Ĉiu komprenas la alian.

Tiom multe da diversaj lingvoj ekzistas nur sur nia olda terglobo, kiel la puno de Dio konate el Biblio. Pro tio la homo devas lerni lingvojn, se li deziras komprenigi sin kun diverslingvano. Nia raso estas ankoraŭ tro primitiva kaj ne ellernis la kosman lingvon per kiu ĉiu racia estaĵo komunikas.

En la universo estas miliardoj da steloj. Miliardoj da lingvoj, kiujn ni devas ellerni aŭ proprigila komunikilon de la eksterteruloj, se ni ne volas perdiĝi en la frosta kosmo.

Kiun vojon ni elektu por nia estonto. Ja, nin dividas multaj naciaj lingvoj, kiuj ofte tre malfaciligas nian vivon. Vane ni esperas, ke iu nacia lingvo povos plenumi la rolon de helplingvo. Tio estas nur iluzio. Dume jaroj kuras kaj nenio ŝanĝiĝas, nin sufokas la lingvoj. Ni ne komprenas nian homfraton. Ni nur balbutadas serĉante la ĝustajn vortojn. Ni nur esperas, iutage tamen ankaŭ ni homoj fariĝos la membro de la Kosma Lingva Asocio.