Kara Leganto, kion vi pensas, se ni efektive renkontiĝos kun eksterteruloj, kiel ni povos komuniki kun ili? Ĉu ankaŭ tiam la angla povos konservi sian privilegecon? Nuntempe ĝin onidire uzas sur ĉiu tereno kaj la homaro solvis la grandan lingvan problemon. Ĉiu lernu la anglan lingvon kaj sur Tero ne estos lingvaj malfacilaĵoj.
Certe nun estas multaj, kiuj diras, ke mi estas la malamiko de la angla lingvo. Ne pensu tion. Sed laŭ mi ankaŭ la angla estas nur ĉiutaga lingvo, kiel ankoraŭ multaj mil lingvoj en nia mondo. Ĉiam estos, kiuj adoros ĝin kaj estos kiuj admonas de ĝi sian gepatran lingvon.
Eble mi apartenas al la alia grupo. Ne plaĉas al mi la troa uzo de la anglaj vortoj en la hungara lingvo.
Antaŭ nelonge mi legis anoncon en iu gazeto, se oni aĉetas elektran aparaton, tiam senpage fukciigos ĝin en la hejmo de la kliento. Hungare tiel estis la anonco:

INGYEN INSTALÁLJUK LAKÁSÁBAN MEG MEGVÁSÁROLT KÉSZÜLÉKET

INSTALÁL estas fremda, anglodevena vorto. En la hungara vortaro estas anstataŭ ĝi BESZEREL (funkciigi, enmunti).
Tio ĉi estas nur unu ekzemplo. Ankoraŭ mi povus skribi ankaŭ aliajn. Ĉiutage ni spertas, kiel malpuriĝas nia bela, gepatra lingvo de multaj ĉefe anglodevenaj vorto.
Laŭ mi tiu ĉi fenomeno estas spertebla ankaŭ ĉe aliaj lingvoj. Antaŭ kelkaj tagoj mi legis artiklon, ke ankaŭ la francoj deziras purigi sian lingvon de tiaj vortoj kaj esprimoj.
Ofte ni hungaroj faras nenion kontraŭ tio, eĉ disetenditaj brakoj atendas, helpas, ke tiuj ĉi fremdaj vortoj disvastiĝu.
Tiu hungara junulo ne estas moda, kiu bele parolas la hungaran lingvon. Ankaŭ la akcento de nia lingvo komencas ŝanĝiĝi. Ni imitas en nia parolo la akcenton de la okcidentaj lingvoj kaj ni parolas tro rapide apenaŭ komprenate unu la alian, kvazaŭ ni ne havus tempon por esprimi niajn pensojn.
Oni diras, la mondo rapidiĝis. Dum minutoj, eĉ sekundoj ni deziras iri de A punkto al B punkto.
Ĉu tio estas bona? Kien ĝi kondukas, se simple, elegante ni ne povos komprenigi nin? Fine la homo ne bezonos buŝon kaj ni forgesos paroli. Ne forgesu ankaŭ la bestoj, la plej malgranda insekto komunikas iel kun siaj kunulo kaj komunumo. Ĉu ni homoj estu tiom stultaj, ke ni ne povu komprenigi nin?
Tio ne estas sekvinda vojo.
Kion pensos pri ni la eksterteruloj, se fine tamen ili renkontiĝos kun ni? Krome per kiu lingvo ni komunikos.