Mi havas fantastan imagon pri Esperanto. Eblas diskuti kun mi kaj krome eble mi eraras. Mi nur fantazias kaj cerbumas pri nia amata lingvo.
Certe jam vi estas tre scivolaj pri kio mi parolas?
Mi ne streĉas plu viajn nervojn, do eksciu laŭ mi Esperanto naskiĝis tro frue. La mondo ne komprenas ĝian sencon. Stultuloj atakas ĝin de ĉiu flanko. Oni argumentadas, ke per la Zamenhofa Lingvo ne eblas komuniki kaj anstataŭ ĝi oni elektu iun nacian lingvon. Laŭ tiuj ĉi dubantoj la angla jam plenumis la rolon de la pontolingvo kaj per tiu ĉilingvo kie ajn tra la tuta terglobo oni povas komprenigi sin. Kial krei artefaritan lingvon?
Preskaŭ en ĉiu jaro naskiĝas nova artefarita lingvo sed ĝis nun neniu povis superi Esperanton. Kompreneble ankaŭ nia lingvo havas erarojn kaj ĝi ne estas perfekte. Sed mi demandas; kio plene perfekte en la mondo? Ĉu ekzistas io, kio estas perfekta?
Ni devas agnoski malgraŭ la mankoj, Esperanto estas la plej perfekta artefarita lingvo.Ĝis nun oni ne povis eltrovi pli bonan.
Dum ĝia pli ol centjara ekzisto Esperanto pruvis ĝian vivkapablon kaj surĉiu tereno ĝi estas uzata. Ĝi ne estas nur bona hobio de kelkcent fanatikuloj. Se ĝi estus enkondukita en la ĉiutagan vivon, laŭ mi la mondo estus pli simpla.
Internacia Lingvo ne deziras subpremi naciajn lingvojn, eĉ ĝi helpas ilian lernadon.
Bedaŭrinde la homoj ne komprenas ĝian sencon kaj en Esperanto ili vias malamikon. Mi certe scias, se post du – tri cent jaroj Esperanto ankoraŭ ekzisto, tiam oni benos doktoron Zamenhofon, sed nun la homaro ne povas kompreni, ĝi ne estas kontraŭ ni, sed kun ni.