Ni hungaroj nepre devus ellerni Esperanton. Nia lingvo la hungara estas izolita en Eŭropo. Niaj lingvaj pranencoj vivas fore de ni kaj ankaŭ ili estas etlingvoj. Multaj el ili enfondiĝis la lokajn lingvojn dum jardekoj sur la teritorio de la imama teritorio de Sovetio.

Nia plej multnombra lingva pranenco estas la finno. La simileco inter la du lingvoj estas malgranda. Nur ĉe la gramatikaj radikoj estas trovebla pranenceco, kaj krome kelke da praaj vortoj pruvas, ke ambaŭ lingvoj devenas el sama familio.

Do, la hungara lingvo estas malgranda insulo en la oceano de la lingvoj kaj ĝi estas atakita, influita ĉiutage fare de aliaj lingvoj.

Dum jarcentoj la hungara lingvo transvivis diversajn reformojn, kiuj ebligis ĝian renoviĝon. Tiuj ĉi reformoj ĉiufoje donis novan vivforton al ĝi. Sed en la dua parto de la dudeka jarcento ĉio fariĝis pli rapida. La distancoj mallongiĝis inter kontinentoj kaj kulturoj. Tiu ĉi fenomeno daŭras ankoraŭ nun. Ĝi estas sentebla ankoraŭ ĉe la naciaj lingvoj. La malgrandajn lingvojn kaj kulturojn subpremas la grandaj. Vole nevole en la hungaran lingvon enŝteliĝas fremdaj vortoj kripligante ĝin.

Neŭtrala lingvo estus kapabla defendi la naciajn lingvojn kaj kulturojn. Ĝi helpus elimini la lingvan malegalecon.

Se ni deziras konservi la hungaran lingvon ankoraŭ por la sekvaj jarcentoj, tiam ni hungaroj unuanime devas apogi la ideon de Esperanto.