Post la laboro la homoj inundas la stratojn. Ĉiu rapidas. Ie infano ekploras. La patrino kolereme diras al la etuleto:

-Hieraŭ vespere ni pritraktis ĉion detale. Post la infanoĝardenaj horoj ni iros por lerni anglan lingvon ĉe lingvoinstruistino. Ĉu vi forgesis?

-Sed panjo! Mi ankoraŭ volas ludi kun miaj geamikoj.

-Silentu! Ni iras al la lingvoinstruistino. Ankaŭ tie estos infanoj. Ĉiu moderna infano devas scii angle. Ĉu komprenite?

-Panjo, kara, mi ne volas esti moderna infano.