Vesperto Literaturaj Folioj (decembro 2013 numero 259) Jam estas legebla la decembra numero de VESPERTO. Vizitu la sekvan retejon:www.gazetejo.org/node/2433 Kiu ne povas elŝuti ĝin, tiu skribu al mia retadreso kaj mi sendas Vesperton per fulmopoŝto : espbela@t-online.hu Mia modesta eldonaĵo estas printebla, multobligebla SEN MIA PERMESO!
Skribu Vian sinceran opinion, kritikon pri Vesperto! Estu mia kunlaboranto!