Se Esperanto ne estus, oni devus eltrovi ĝin. Sen pontolingvo ni jam ne povas ekzisti. Ĉiutagaj estas la komunikado inter diverslingvaj homoj. De jaro al jaro kreskas la nombro de la turistoj, kiuj vizitadas fremdajn landojn.

Antaŭ ni estas grandega dilemo kiu lingvo estu elektita por la internacia komunikado. Se ni elektas la lingvon de iu nacio, tiam ĝia privilego danĝerigas la lingvon kaj kulturon de aliaj popoloj, precipe la etajn lingvojn.

Krome la pontolingvo devas esti facile ellernebla, logika kaj neŭtrala.

Kiu nacia lingvo povus plenumi tiun ĉi rolon?

Eble neniu.

La angla lingvo vane estas disvastiĝinta en la tuta mondo, ĝi ne estas facile ellernebla kaj neŭtrala. Sed ni povus diri tion ĉi ankaŭ pri la aliaj mondlingvoj.

Kion fari por eviti la lingvan ĥaoson?

La respondo estas facila: ni eltrovu pontolingvon! Aŭ almenaŭ ni vaste uzu la grandiozan lingvon de doktoro Zamenhof. Ja, li jam eltrovis ĝin anstataŭ ni.