Vesperto Literatura Folio (oktobro 2013 numero 257) Jam estas legebla la oktobra numero de VESPERTO. Vizitu la sekvan retejon: www.gazetejo.org/node/2426 Kiu ne povas elŝuti ĝin, tiu skribu al mia retadreso kaj mi sendas Vesperton per fulmopoŝto : espbela@t-online.hu Mia modesta eldonaĵo estas printebla, multobligebla SEN MIA PERMESO!
Skribu Vian sinceran opinion, kritikon pri Vesperto! Estu mia kunlaboranto!