Vesperto Literatura Folio (julio 2013 numero 254) Jam estas legebla la aprila numero de VESPERTO. Vizitu la sekvan retejon: www.gazetejo.org/node/2415 Kiu ne povas elŝuti ĝin, tiu skribu al mia retadreso kaj mi sendas Vesperton per fulmopoŝto : espbela@t-online.hu Mia modesta eldonaĵo estas printebla, multobligebla SEN MIA PERMESO! Skribu Vian sinceran opinion, kritikon pri Vesperto! Estu mia kunlaboranto!