VESPERTO LITERATURAJ FOLIOJ numero 288 majo 2016 ekaperis.
Kiu deziras ricevi ĝin, bonvolu skribi al mi. Krome mi tre petas Vin sendu ankaŭ Vian retadreson por ke mi povu sendi Vesperton al Vi!

Vian petdeziron bonvolu sendi al la sekva adreso: apatikb111@gmail.com!