Vesperto Literatura Folio (Augusta 2012 numero 243)

Jam estas legebla la augusta numero de VESPERTO. Vizitu la sekvan retejon:

http://www.gazetejo.org/node/1962

Kiu ne povas elŝuti ĝin, tiu skribu al mia retadreso kaj mi sendas Vesperton per fulmopoŝto :

espbela@t-online.hu

Mia modesta eldonaĵo estas printebla, multobligebla SEN MIA PERMESO!Skribu Vian sinceran opinion, kritikon pri Vesperto!

Estu mia kunlaboranto!