Kial mi lernis Esperanton?

Oni multfoje demandis ĝin de mi. Efektive kial mi fariĝis esperantisto? Kio estis tiu ĉi forto, kiu tiris min al la Zamenhofa lingvo?

Kial mi ne lernis aliajn lingvojn? En la bazlernejo estis ebleco por mi ellerni la rusan lingvon.Tamen mi ne eluzis ĉi eblecon. Certe nun estus homoj, kiuj dirus, ke ili antaŭvidis la grandan politikan ŝanĝiĝon kaj ili rifuĝis de la lernado de la rusa lingvo.

Kiu asertas tion, tiu mensogas. Dum miaj lernejaj jaroj ankoraŭ neniu pensis pri ŝanĝiĝoj. Oni kredis la forton, kiu ĉirkaŭis nin kaj multaj homoj pensis, ke tiel estas bone.

Vere ankaŭ tiam oni lernis diversajn lingvojn. Ankaŭ mi estis delogita kaj ekprovis ellerni la germanan lingvon pensante per ĝi mi povos ekzisti, ja mi loĝis proksime al la Balatono ( ĝi estas granda lago. Ni volonte nomas ĝin la Hungara maro ). Tie ĉiusomere estis multaj germanoj ĉefe el la Orienta Germanio (DDR), sed krome ankaŭ el la socialistaj landoj alvenis germane parolantoj. Tiutempe sur la bordo de la Balatono ofte oni povis aŭdi germanan parolon ol la hungaran. La kelneroj, vendistoj, eĉ la surstrataj lokaj homoj parolis kaj komprenis la germanan lingvon.

Mode estis lerni la germanan lingvon. Ĉiu lernis aŭ ekprovis lerni ĝin.

Sed bone ellerni iun lingvon estas tre malfacila laboro. Tion ankaŭ mi baldaŭ spertis. Krome mia laboro ŝanĝiĝis kaj mi translokiĝis alian urbon, kie la scio de la germana lingvo ne estis tiel necesa. En tiu urbo mi ekkonis Esperanton. Fakte mi jam aŭdis pri ĝi ankaŭ infanaĝe. Kelkajn lecionojn el la lernolibro de Baghy mi ellernis, sed ĉiufoje mi devis ĉesi la lernadon pro diversaj kaŭzoj.

Poste komenciĝis mia esperantista kariero, ĉar per Esperanto mi ekkonis multe da grandiozaj homoj, mi vojaĝis al multaj landoj partoprenante Esperanto-kongresojn kaj aranĝojn.

Mi jam pasis kvindekjara, tamen mi ne pripentis, ke mi ellernis tiun ĉi lingvon, ja ĝi dolĉigis mian vivon kaj per ĝi mi atingis la ĉielon.