Iam en fora maro vivis fiŝeto kun sia patrineto tre feliĉe. Dum la tuta tago ili naĝadis inter la blankaj ŝaŭmoj kaj rigardis la flugantajn birdetojn.

-Panjo mia, oh, se iam ankaŭ mi povus flugi! – diris la fiŝeto.

La fiŝopatrino ekridetis kaj diris nenon.

La fiŝeto revante rigardis la birdetojn.

Iutage ĝi ekvidis strangan birdon sur la ĉielo. Ĝi arĝente brilis kaj gracie flugis pli elegante ol la aliaj birdoj.

La fiŝeto nur rigardis la novan birdon.

-Panjo mia, kia birdo ĝi estas? – ĝi demandis.

-Kara mia ĝi ne estas birdo. Ĝi estas aeroplano kaj ĝin konstruis homo. Tiun ĉi aeroplanon direktas la pilotoj.

-Ĉu pilotoj? Oh, se iam ankaŭ mi povus iĝi piloto – revadis la fiŝeto – Mi ĉirkaŭflugus la terglobon kaj mi estus la plej feliĉa fiŝeto en la tuta mondo.

Tiel revadis la fiŝeto ĝis la aeroplano malaperis de sur la ĉielo. Ekde tiu ĉi tago, ĉiunokte ĝi sonĝis pri la aeroplano kaj pilotoj.