La fremdulo alvenis flugtelere, sed neniu vidis lian alvenon, ĉar la flugtelero senrimarke surtereniĝis.
Tuj li iris al la urbo. Li estis vestite elegante, kiel la teraj homoj. La flugtelero estis lasita inter la arboj.
-Kie estas la urbodomo? - li haligis preteriranton.
-Ĉe la sekva strato turnu vin dekstren kaj tie vi ekvidos la urbodomon.
Li dankis la helpon kaj li iris plu, kiel la preteriranto proponis al li.
En la urbodomo li rekte iris al la urbestro.
-Bonan tagon! - li salutis dece la urbestron.
-Salut'! -li levis la kapon kaj mire rigardis al la fremdulo - KIon vi deziras?
-Mi venis de malproksima planedo kaj kunportis la saluton de nia planedo.
-Kio? - demandis la urbestro - Pri kio vi parolas? De kie vi venis?
-Mi venis de malproksima planedo - li ripetis.
-Ĉu mi aŭdis ĝuste, vi venis de malproksima planedo?
-Jes.
-Stultaĵo. Vi estas idioto. Malaperu tuj, ĉar mi vokas policiston. Kiel vi povis enveni?
-Antaŭ mi ĉio pordo malfermiĝas - respondis trankvile la fremdulo
La urbestro komprenis nenion kaj nervoze eklevis la telefonon.
-Iu venu, ĉar idioto ĝenas min. Tuj venu!
La fremdulo ekridetis kaj diris al la urbestro:
-Vi ne kredas min. Ĉu ne? Mi alportis al vi la mesaĝon de nia planedo. Ni volas amikiĝi kun vi, sed ŝajne vi ne akceptas nian proksimiĝon. Mi tre bedaŭras. Vi ankoraŭ ne maturiĝis je intergalaksia kontakto. - li turnis lin kaj mute forlasis la ĉambron de la urbestro antaŭ ol la urbodoma policisto alvenis.
Li trairis la ĉefstraton kaj post iom da promenado en la urbo li forflugis per la flugtelero.
Plurfoje neniu vidis lin.