Kiun lingvon oni parolos en la kosmo? Baldaŭe la homaro konkeros la proksimajn planedojn de la sunsistemo. Kun la homo ankaŭ la teraj lingvoj estos eksportitaj en la kosmon. Vole nevole la astronaŭtoj parolos la gepatran lingvon, malgraŭ tio, ke certe en la astronaŭtaj centroj estos elektita iu komuna lingvo, kiun ĉiu devos uzi dum la ekspedicioj.
Sed kiel pensos la diverslandaj astronaŭtoj? Ne ĉiu astronaŭto devenos el Usono aŭ Anglio. Multaj el ili venos el malgrandaj landoj, kies lingvo estos alia kaj fremda. Tiuj astronaŭtoj neniam povos disiĝi tute de la gepatra lingvo. Ili sonĝos ĉiam en tiu lingvo, kiun patrino instruis al ili.
Ni ne pensu, ke iu devigita lingvo plifaciligus la kosmajn vojaĝojn.
Verdire oni uzos ĝin amase, sed el la homa koro oni ne povos forigi la gepatran lingvon. Ĉiam estos momentoj, kiam la astronaŭtoj unue ekparolosen propra lingvo.
Neeble malpermesi la uzadon de la gepatra lingvo en la kosmo kaj devigi la astronaŭtojn, ke ili parolu nur la elektitan lingvon.
Laŭ mi ankaŭ en la kosmo elformiĝos diversaj lingvoj kaj dum plurjaraj kosmaj vojaĝoj aŭ, se ili estigos koloniojn sur fremda planedo,tiam la novkolonistoj kaj iliaj idoj komencos paroli novan lingvon.
Tio estas natura procezo. Ja tiel okazis antaŭ jarcentoj, kiam la homaro malkovris malproksimajn terenojn.
Vere ankoraŭ ni ne scias kiom rapide daŭros tiu ĉi evoluo, ĉar ĝin povos influi multaj aferoj. Ankaŭ la distaco de la gepatra planedo povos helpi aŭ malhelpi tiun ĉi fenomenon.
Ni nur povos esperi, ke ĝi ne kondukos al lingva ĥaoso kaj la homaro vivos pace unu kun la alia.