Vesperto Literaturaj Folioj ( 2015 numero 278) Jam estas legebla la julia numero de VESPERTO Vizitu la sekvan retejon: www.gazetejo.org/eo/node/2483 Kiu ne povas elŝuti ĝin, tiu skribu al mia retadreso kaj mi sendas Vesperton per fulmopoŝto : apatikb111@gmail.com Mia modesta eldonaĵo estas printebla, multobligebla SEN MIA PERMESO! Skribu Vian sinceran opinion, kritikon pri Vesperto! Estu mia kunlaboranto!