Multaj homoj ne komprenas, kial lerni Esperanton? Laŭ ili ellerni nacian lingvon estas pli utile. Ja, la Zamenhofa lingvo ankoraŭ ne estas disvastiĝinta. La mondlingvojn parolas pli multe da homoj, krome ilin oni uzas sur ĉiu tereno ĉie.

Tiujn homojn konvinki estas tre malfacile. Verdire nur malmultaj povas diri pri si, ke mi bonege regas fremdajn lingvojn.

Nun jam ne sufiĉas scii kelke da vortoj kaj esprimoj. Kiu ne povas kaj scias komuniki en diversaj fremdlingvoj, tiu estas nur duagrada civitano kaj ĉiu pordo fermiĝas

Aliflanke estas maljuste, kies lingvo estas universale uzata en internaciaj rilatoj, tiu ricevas pli grandan privilegon kaj fariĝas la gvidanto de la homamasoj. Se ne okazos ŝanĝiĝo, tiam estos popoltavoloj, kiuj estos subpremataj lingve kaj kulture. Tiuj ĉi landoj estos la servutuloj de la grandaj popoloj, kies lingvo estas vaste uzata.

Kio estas la solvo?

La homaro bezonas lingvon, kiu estas neŭtrala, facile ellernebla kaj ĝin ĉiu homo devos lerni.

Kial ĝi estas necesa?

La respondo estas simpla kaj logika. Ŝe ĉiu devas lerni neŭtralan lingvon, tiam la loĝantoj de la terglobo egalrajte povos starti en tiu ĉi giganta konkurso.

Estus laŭdinde, se ĉiu ŝtato rekonus, Esperanto povus plenumi tiun ĉi rolon kaj per ĝi pliproksimiĝi al la plena interkompreniĝo. Se ni trovos la komunan vorton, tiam espereble falos la lingvaj muroj.