Maja vespero.
Floras floroj kaj arboj
Mielodoro.

En la aero
Promes' de amoro
Dolĉa odoro.

Dolĉa odoro.
Kiu pensus nun pri mort'?
Belas la mondo.

Jen ĉe la vojorando
Mortanta kuŝas kato.