Flave paliĝas
la herbejoj kaj kampoj.
Malsanas somer'.

Facila nebul'
kovras la tremetantajn
rosperlajn florojn.