Anjo Amika, la mirindvoĉa najtingalo

En la densa grandurba ĝangal'
Vivas kantbirdeto najtingal'
Ŝi, Anjo Amika
Ege romantika
Surbruste floreto anagal'

*

Por brazila amiko Wel kaj usona amiko Lariko

En Brazilo loĝas kara Wel
Ŝatus vojaĝi per karavel'
Al rivero iris
Ĉe haveno miris
Karavel' estis el karamel'

*

En fora land' sub lariko
Vivas li, rimema Lariko
Pensadis li forte
En dom' kaj surkorte
Kaj jen, naskiĝis limeriko*

tri edzinojn havas ĉi ulo

kial faras tion vi, vi mulo

unu edzino ja absurda

du estus bigamio murda

mi estas pri geedziĝ’ fakulo

*

ĉe la blua lago fakulo

fiŝkaptadi volus per kulo

sed la obstina insekto

an’ de sinmortiga sekto

simple transformiĝis makulo

*

belulin’en lito kuŝis

viro ŝin tenere tuŝis

malkovris garde

ekfajfis arde

tutan idilion fuŝis

*bela knabino staras ĉe muro

loge montriĝas ŝia femuro

mi vane ŝin amas

domaĝe mi lamas

krome, povrul’ mi, estas lemuro

*

jen frenezeta amazono

vestita sin nur per mamzono

feliĉe fajfas

mesaĝon tajpas

MIN gapas tuta garnizono

*

Olda avino en Buda*

Promenas surstrate nuda

Gaje ŝi kantas

Tiel min amas

Belega karulo juda

* ( Buda estas okcidenta parto de Budapest)