En la manĝejo de la universitato sola sidas profesoro ĉe la tablo. Alpaŝas lin studento.
- Bonan tagon sinjoro profesoro ! Ĉu mi rajtus sidiĝi al via tablo?
- Cignoj ne kutimas manĝi kune kun porkoj - respondas la profesoro.
- Pardonu sro. profesoro, tuj mi pluflugas - diras ridetante la studento.
La profesoro konsterniĝas, kaj grumblante kolere decidas puni la impertinentan junulon. Li donos al li speciale malfacilegajn taskojn je la sekva ekzameno. Kaj okazis tiel, sed la studento solvis ĉiun taskon facile, sprite kaj elegante. Tio tre ĝenis la profesoron, kaj nepre li ŝatus pretekston ne doni bonan kvalifikon al la junulo, kaj iamaniere doni duran lecionon. Fine li starigis ĉi demandon .
- Nu, vi, eminentulo: Se oni oferus por vi eblecon elekti el du sakoj, - unu plenplena da ormoneroj, la alia plenplena da saĝo, prudento, sprito, racio kaj elstara menso - kiun el ili vi elektus?
- Kompreneble la sakon plenplena da ormoneroj - respondis sen pensado la studento.
- Malĝusta respondo - diris la profesoro, ĉar la enhavo de alia sako multoble pli valoras. Ne la mono estas la plej grava en la vivo. Mi ja elektus tiun alian sakon.
- Tamen, oni elektas tion, kion ne havas ..
La profesoro vere ekkoleris spertante tian malrespekton. Li prenis la ekzamenpaperon kaj surskribis "Azeno". La studento prenis sian lecionon sen rigardi ĝin, adiauis kaj eliris el la ĉambro. Post kelkaj minutoj li revenis kaj diris :
- Pardonu, sinjoro profesoro, vi subskribis mian lecionon, sed forgesis kvalifiki ĝin. :-)