popolkanto - melodio en mia ludlisto, kies esperanta teksto estas la suba:

Violeto triste klinas la kapon Kék ibolya búra hajtja a fejét
Freŝa roso ne karesas vizaĝon nincsen aki megöntözze a tövét
Ros’ matena refreŝigu bluan violon szállj le harmat a kék ibolya gyenge tövére
Nun ektrovis mi la veran amoron most találtam egy igaz szeretőre

Kiel longa larĝa estas la vojo jaj de széles jaj de hosszú az az út
Mia karul' laŭirus por ĝojo amelyen a régi babám elindult
Mia karul' returniĝu de sur la vojo régi babám térj vissza a régi utadra
Rememoru je promesita vorto emlékezz a tegnap esti szavadra


De sur la voj’ mi returni ne povas Hosszú útról visszatérni nem lehet
Mian amon plu kaŝteni ne volas a szerelmet eltitkolni nem lehet
Mia amo larĝas kiel maro ondanta a szerelem szélesebb a tenger vízénél
En la mondo restis mi orfa sola árvább vagyok a lehulló levélnél