El mornaj nuboj

Glacibulojn ĵetadas

Ĉielaj bubojĈielaj buboj

Vidantaj homajn larmojn

Hurlege ridas