Junia frosto

Triste tremas la plantoj

Suno sin kaŝasTridekkvar gradoj

Svenas plantoj, la natur'

Pluvon sopirasPluvas, pluvegas

Jen ĉielaj kanaloj

Elverŝas akvonPluvas, pluvegas

La vento furiozas

Arbojn kuŝigasPluvas, pluvegas

Ŝtonoj en akvon dronas

Etas la homoPluvas, pluvegas

Inundo ĉion kovras

Sunon ni sopiras