Janos Balczer KRISTNASKO Paŝtistoj kun la grego dum silenta vespero, ĉe la bivakfajro ili aŭskultas al ĉielo. Granda lumo brilas el ĉiel' sur la tero, Al ili ĝojfamon heroldas ĉiela anĝelo. En iu urboranda stalo malluma, La Jesuo nla, kuŝas en brutmanĝejo. Jesuo vere fariĝos Mesio de homa, Se ni klopodas esti por bonfaremo. Amemon senti, dum Kristnaska festo, Pro donacoj brilas infanaj okuloj. Nia Jesu1 restu ĉe nia familia nesto, Ni amas ĉiujn! Kaj ni estas viaj uloj . Mi deziras al vi benitajn, agrablan Kristnaskon. kaj felican novan jaron!