Kiam respondeculoj de EU, de UNO, de UNESKO aŭ de iu alia internacia organizaĵo diras, ke ili solvos la lingvoproblemojn per multlingvismo, ni komprenu, ke ili tute NE solvos ĝin, eĉ se ili solene deklaras, ke ĉiuj lingvoj estas egalrajtaj, ke ĉiuj lingvoj el la mondo estas egalvaloraj, ke ĉiu lingvo estas portanto de aparta kulturo, ktp. ktp. ktp.

Se ekzistas 6000 aŭ 7000 lingvoj en la mondo, la uzo de nur 6 aŭ 10 aŭ 24 aŭ eĉ 100 el tiuj lingvoj ne estas ĝenerala solvo. Restas la maljusteco kaj malegalrajteco (eble la malapero) al la parolantoj de ĉiuj aliaj lingvoj.

Por teorie solvi la problemon necesus ĈIULINGVISMO. Ĉiu normala homo tamen scias, ke tiu solvo praktike ne eblas. Neniu organizaĵo kapablas uzi ĉiujn lingvojn el la mondo. Neniu homa homo kapablas lerni pli ol kelkdek lingvojn. Mezuma homo eble kapablas sufiĉe bone regi kelkajn lingvojn, multegaj sufiĉe regas nur sian gepatran lingvon. Pri la bezonata tempo kaj mono eĉ ne necesas paroli.

Ekuzante - precipe en niaj naciaj lingvoj - taŭgan vorton por ĉiulingvismo, ni eble al la vera solvo povus malfermi la obstinan cerbon de iuj respondeculoj.

Guglo per unu trafo por tiu "ĉiulingvismo" jam kontentigis min, sed kiam mi vizitis la paĝon, en kiu tiu vorto troviĝas, mi trovis, ke temas pri eldiro de... mi mem :o(

Ĉar mia gepatra lingvo estas la nederlanda, mi unue provis eltrovi nederlandlingvan vorton. Karaj samlingvanoj, ĉu plaĉas al vi "ALTALIGHEID"? (Guglo respondis per demandsignoj. Ĉu ni denove estos devigataj pruntepreni vorton el "granda lingvo"?). Por alilingvanoj: "al-tal-ig-heid" ja iomete similas al Esperanta kunmetado, ĉu ne?

Ĉu niaj franclingvanoj amikoj ŝatus omnilinguisme? (Guglo trovis 141 trafojn) Kion pensas la anglalingvaj amikoj pri "omnilinguism"? (262 trafojn).

Jen, mi jam alvenis ĉe la limo de mia propra plurlingveco, ĉar mi apenaŭ kuraĝas proponi terminon en la germana (nia tria nacia lingvo en Belgio). Ĉu "Allsprachigkeit"? (Guglo ja montras 55 trafojn!)

Por "panglosismo" Guglo trovis 132 trafojn. La lingvo ŝajnis al mi la hispana.

"Panglossianism" ĝuis 1810 trafojn, sed verŝajne temas pri io tute alia. Nu, tiaj terminoj kun "pan" ne taŭgas en Esperanto. Ne temas pri pano.

Plurlingvismo? Multlingvismo? Nur ĉiulingvismo povUS juste solvi la lingvan problemon (se ĝi povus ekzisti) ... dum Esperanto reale solvAS ĝin.