-- Li dormas, kiel urso. (li dormas tre multe)
-- Li lekas nur la proprajn plandojn, kiel urso. (mallaborema homo)
-- Kiel urso li murmuregas, lia gajo neniel ekas. (Oni diras tion por moke inciti koleranton.)
-- Li estas forta, kiel urso. (li estas tre forta.)
-- Anticipe ne tostu (drinku) je la felo de la urso! (La Zamenhofa varianto estas: *Antaǔ mortigo de urso ne vendu ĝian felon!*)
-- Restis ankoraǔ la urso. (Nur nun komenciĝos la plej malfacila parto de la laboro.)
-- Li alkutimiĝis, kiel urso al sovaĝaj piroj. (Oni alkutimiĝis al io.)
-- Li murmuras, kiel urso. (Li malpacas, grumblas.)
-- Li ŝatas (moke: malŝatas) ĝin, kiel urso mielon. (Li tre ŝatas iun manĝaĵon aǔ drinkaĵon.)
-- Li elektadas, kiel sata urso inter sovaĝaj piroj. (Li malŝate elektadas ion.)
-- Ĝi estas tiom, kiom unu sovaĝa piro por naǔ ursoj (aü ursidoj). (La manĝaĵo aǔ trinkaĵo malmultegas por tiel multaj homoj.)
-- Ni vidu (jam) la urson! (Ni venu jam al la esenco, kerno de la afero!)
-- Li kaptas urson. (Ies plano ne sukcesas.)
-- Kiu konas unu urson, tiu konas ĉiujn. (Ĉiuj ursoj estas same danĉeraj. El samtipaj homoj sufiĉas koni nur unun.)
-- Ne estas bone pridemandadi la filon de ĵusnaskinta ursino. (Estas danĝere provoki incitiĝeman homon.)
-- Al elektema urso (fine) bongustas eĉ sovaĝaj piroj. (Tiu, kiu multe elektadas, fine devas kontentiĝi ankaǔ pri malbonkvalita aĵo.)
-- Li devigas iun al ursodanco. (ankaǔ minace: Draste draŝi iun.)
-- Li legas la ursopsalmaron. (Li murmuras, malkvietas.)
 
La liston mi kompletigas per kelkaj Zamenhofaj ursoj el PIV:
-- Urson al mielo oni ne tiras per orelo.
-- Li saltas gracie, kiel urso ebria.
-- Murmuregas la urso, sed danci ĝi devas.
-- Antaǔ mortigo de urso ne vendu ĝian felon!
 
Kaj kiel fartas via urso? -- Kompletigu la kolektaĵon!