Tridek dua datreveno -- 
jen, surprizo ĉi-poemo,
  feno-
  meno:

ĉar mi sola devas pleje
la donacon ĉi-kafeje
  formi
  por mi.

Jen, tridek du jaroj foras,
sed min riĉo ne favoras
  mala-
  vara.

Ĉiu revo iĝis nula,
kaj nun devas malriĉula
  plumi
  plu mi.

Jes, la revojn la magnato
de la universitato
  tre dis-
  tretis.

Pro poemo "Purakore"
min admonis li sangvore,
  krude,
  prude.

Kun glavego li defendis
la patrujon, kaj min sendis
  ata-
  kata.

Kriebrias li sangvine:
"Ĉiam luktos mi, ke vi ne
  instru-
  istu."

Antal Horger, al vi ĝojo
pri forpelo eĉ por fojo
  ne plu
  eblu!

Genton, eĉ ne meznivele
jen, instruos tamen vere
  ĉiam
  mi jam!

                      (Tradukis Imre Szabó)