Gekaraj, mi ne sukcesis transporti la afiŝon de Attila, do ni kontentiĝu kun la ligilo www.ipernity.com/doc/28018/1384236. Vizitu ĝin, kaj kiu povos en Budapeŝto aǔskulti la koncerton, nepre venu la 5an de aprilo!
Amike Imre
 
*
 
Ni estas jam post la koncerto. Nun mi deziras neniel eltiri min desub la influo.
Attila havas raran talenton de Dio. Ĉu talenton? Tute ne! Talentojn plurajn, ĉar li estas eminenta kantisto kaj aktoro kaj dancisto kaj baletisto kaj artisto kaj... Kaj ĉion ĉi li kapablas bele kiel bukedon transdoni ridetante gaje al la altestimata publiko. Ankaǔ fizike estis ŝarĝo tiu prezentado, li ofte svingis la gambon ĝis la nazo, li spagatis... Kaj ĉion ĉi li faris, kiel dolĉa klaǔno, kaj eĉ por momento ne venis al iu en la kapon, ke tio estus troigo. Tiel nature li kapablis ĉion fari, kvazaǔ li estus naskita por tio. Aǔ ĉu vere jes?
Mi pensas, ke vere. Li estas brilega stelo sur la firmamento de la internacia Esperanta kulturo. Pri tio mi certas. Kaj mi certas ankaǔ pri tio, ke lin ĉiu devas nepre vidi. Kaj poste denove, denove...
Ĉar li estas tia -- dolĉa drogo.
Kiam li staris sur la pinto de la festado, tiam li diris:
-- Diru, se vi scios, en kiu lingvo mi parolas, kaj tiam mi kantos ankaǔ en tiu lingvo!
La spektantoj kriis:
-- Esperante!
Kaj li ekkantis Esperante, tute nature, kiel ĉion li faris tute nature. Aplaǔdego.
Kvankam ĉio kontraǔorganiziĝis, la tekniko kun la teknikistoj montris sian plejon (negative). Li ne povis kanti la kutimajn kantojn, do li haste tradukis antaǔ la prezentado la italan eternverdaĵon Bona sera, Signorina.
Mi ripetas, hieraǔ vespere mi vidis stelon. Kaj mi deziras ankaǔ al vi ĉiuj vidi lin foje, kaj refoje, refoje...