Brilu tra larmoj la suno

brilu tra suno la larmoj

kara fratino senpatrina

kapreolokula kapreolkora

vidu per larmoj se ne per suno

se ne per suno vidu per la sino

 

Arboj kreskas per la larmoj

arboj kreskas per la suno

ankaǔ via arbo kreskos

antaǔ via sojlo kie vi sidas

sunovene sunoire

kreskos arbo alta arbo

kun ventoj parolanta

mesaĝojn susuranta

millange milfolie

pri la larmoj ilin kreskigantaj

kaj la ventoj sin alligas

por esti novaj branĉoj

kaj via ventobranĉara arbo

etendos sian savan tendon

sian verdan savon

super la mondo

super la suferoj super la plorantoj

super la luliloj el sia karno

super la ĉerkoj el sia karno

 

Brilu tra larmoj la suno

brilu tra suno la larmoj

kara fratino senpatrina