Ĝiajn harojn la patrino lekas

sur la flava pajlo, ĝi ekstaras,

la piedojn lerte-perde metas,

ĉar la nazo logan lakton flaras.

 

Hor' unua -- ekekzista urĝo,

ĝi ĉirkaǔrigardas korptremante,

rerigardas forko, tino, skurĝo

kaj sur lignohokoj: jugo granda..

                     Esperantigis Imre Szabó